Utmerkelser

Formål

Gi retningslinjer for tildeling av æresbevisninger i KIF.

Sist oppdatert april 2016.

Gjennomføring

1. KIF har tre formelle måter å hedre sine medlemmer på:

 • Utnevne æresmedlemmer
 • Tildele gullmerket
 • Tildele sølvmerke

2. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøte:

Æresmedlemmet tildeles spesielt forarbeidet plakett, som angir deres navn og årstallet de ble utnevnt (jfr KIFs lov §19). Dette er KIFs høyeste utmerkelse.

3. Gullmerket med diplom (§20-a):

 • Merket kan tildeles:
 • Medlemmer som idrettsaktivt har oppnådd resultater som kaster glans over KIF. Resultatene bør være av internasjonal klasse,
 • Medlemmer som har vært medlemmer i minst 10 år, og som har nedlagt stort administrativt arbeide for foreningen.

Merket er en stor æresbevisning fra KIF til særlig velfortjente medlemmer og det skal utvises stor forsiktighet med utdelingen. Det skal ikke være allemannseie.

Merket skal utdeles på årsmøtet.

Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt gullmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i gull. Merket kan kjøpes av foreningens kasserer.

4. Sølvmerket:

 1. Sølvmerket kan tildeles medlemmer som har ytet stor administrativ innsats, gjerne sett i forbindelse med også god idrettsaktiv innsats.
 2. Sølvmerket skal utdeles på årsmøtet, halvårsmøte, årsfester eller spesielle gruppetilstelninger.
 3. Sølvmerket er vist på bilde.
 4. Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt sølvmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i sølv. Merket kan kjøpes av foreningens kasserer.

Innstillende myndighet

For alle tre nevnte hedersbevisninger gjelder at gruppestyrene eller arbeidsutvalget innstiller skriftlig til hovedstyret. Unntaksvis kan enkeltmedlemmer foreslå kandidater. Disse forslag vil bli behandlet av et gruppestyre eller arbeidsutvalget etter hovedstyrets beslutning.

 1. Forslag om utnevnelse av æresmedlem må bifalles av et enstemmig hovedstyre før forslaget foreslåes for årsmøtet.
 2. Tildeling av gullmerket og sølvmerket vedtas av hovedstyret med minst 2/3 flertall.
 3. Før forslag om utnevnelse til æresmedlem og tildeling av gullmerket behandles av hovedstyret skal forslagene være forelagt hedersmerkekomiteen, som skriftlig gir sitt syn på forslagene.
 4. Innstillinger til æresbevisninger kan fremmes når som helst, men ikke senere enn en måned forut for det tidspunkt den skal utdeles.

Hedersmerkekommite

Hederskomité oppnevnes av arbeidsutvalget. Den skal bestå av eldre, hederskronede medlemmer, som forutsettes å kjenne foreningens historie og utvikling best.

Den skal bestå av 3 medlemmer.

Hederskomiteen bør søke å komme fram til en enstemmig uttalelse om innstillingene.

 

Navn Æresmedlem Gullmerke Sølvmerke
       
Auerdahl Oluf x    
Auerdahl Petter   1947  
Andersen Wilh.   1947  
Andersen Einar Normann 1987    
Andersen Odd Hjalmar   1994 1991
Andersen R.E.     1969
Antonsen Edvin 1984 1966 1961
Andreassen Fritz     1965
Albertsen Inge     1999
Bakke Andreas      
Baekken Pieter     1966
Bech Hans   1947  
Bekken Peder   1950 1948
Berg Bjarne     1963
Bjørkgård Odd     1984
Bollerud Asbjørn   1993 1971
Borgersen Gunvor 2005   1952
Borgersen Odd 1983 1960 1952
Brekke Even Olav     2007
Brenna Kjell   1983 1978
Bremnes Kolbjørn     1978
Brofoss Erik   1947  
Bråthen Ola   1947  
Bråthen Odd   1999 1955
Bråten Astrid     1982
Bråten Sigmund     1971
Brynsplass Ole x    
Bryn Eskild     1948
Busengdal Eyolf   1950  
Dahle Heiki     1987
Dahlen Sverre     1950
Damtjernhaug Harald   1959 1948
Damtjernhaug Bernt   1983 1950
Ekra Wenche   1995 1992
Ellensen Jens Johan 1985 1969  
Eng Jan Arild     1996
Engebretsen Edvin   1947  
Engebråten Erik     1973
Eriksen Edvard 1960 1947  
Evju Aksel   1952 1948
Evju Ole     1974
Evju Sigurd   1965 1954
Fjellin Leif     2000
Fjellin Roger     1995
Fjerdingstad Olaf   1947  
Flatin Ole Kr.     1996
Foss Bernard     1969
Foss Svein Rudolf     2014
Foss Torbjørn     1993
Fredheim Kenneth   2007  
Fretheim Grethe-Kristin   2010  
Fretheim Morten 2014 2010 1999
Friberg Jan     1988
Fusche Roar Wadd   1971 1965
Gjerde Per Arne   1989 1986
Gjertsen Sigurd   1947  
Gimse Bjørg     2005
Gimse Jarle 2005   1988
Gladheim Arne   1948  
Gundersen Thorvald 1949 1949  
Grimnes Bjørn   1972  
Grøndahl Kjell   1987 1976
Grønlie Arvid     1988
Gulbrandsen Jens     1948
Gulli Øyvind     1987
Gulbrandsen Per     1986
Gulbrandsen Johan     1957
Gundersen Kåre     1985
Guttormsen Erling     1948
Guttormsen Sigmund   1959 1948
Hagen Hans-Christian     2016
Hakkelberg Jon Anders     2009
Halling Dag     1983
Hansen Bjarne   1950  
Hansen Julius x    
Hansen Leschly Karl     1969
Hansen Pål H.     1987
Hansen Ragnar     1986
Hanevold Per     1965
Hasslan Franck   2007  
Haug Petra     1971
Hauge Erik     1979
Haugen Johannes   1952  
Haugo Aslak     1999
Hegstad Harald   1948  
Helliksen Marie   1947  
Herbro Erling   1953  
Herbro Odd     1975
Herbro Øyvind     1999
Hillman Knut     1989
Hoen Birger     1948
Hoffart Odd 2006 1992 1984
Holm Gunnar     1999
Holthe Inger Marie     1979
Hugsted Petter 1991 1949  
Hvamb Widar     1988
Imingen Kristian   1947  
Jacobsen Gunnar   1947  
Jakobsen Marit     1997
Jakobsen Reidar     1948
Jarness Bjørg   2007  
Jarness Egil     1985
Jarnæss Per     1974
Jensen Finn     1997
Jensen Helge     1984
Johannessen Foss Einar 1987   1969
Johansen Arve     2016
Johansen bjørn Otter   1987  
Johansen Kjell     1992
Johansen Thorleif 1986 1962 1957
Johnsen Vidar     1994
Jondalen Olaf   1947  
Kaldahl Nordal   1948  
Kallerud Henry     1987
Karlsen Anita Lyster     2007
Karlsen Morten   2009 2005
Klevstad Merete     1989
Knutsen Ernst   1974 1969
Kongsgård Arnold   1947  
Kongsgård knut     1987
Kongsgården Birger     1970
Konningen Alf   1947  
Kristiansen Birgit   2005 1997
Kristiansen Eivind 2007 1999 1987
Kristiansen Hjalmar   1947  
Kristoffersen Olaf   1948  
Kveseth Per     1999
Larsen Herman     1950
Lehn-Pedersen Jon Fredrik   2009  
Lie Per Gjerdrum     1988
Liljedal Idar     1997
Lindberg Laila     1997
Løken Jørgen     1955
Lønning Egil     2000
Løver Ole Morten     2007
Løvsletten Øystein     1999
Martinsen Birger   1957  
Mikkelsen Olaf   1947  
Mikkelsen Gunnar   1989 1974
Mikkelsen Roy     1948
Mikkelsen Aage     1963
Mjelde Mons   1947  
Mobråten Olaf     1965
Muggerud Henry   1957  
Myhra Hilmar   1947  
Myhra Steinar     2017
Myrene Harald     1973
Myrvold Svein     1979
Myhr kjell     1997
Myhr Osvald     1962
Myhre Georg     1948
Myklebust John Kåre     1999
Mørkved Kai     1986
Mørkved Håkon     1989
Nilsen Gunnar     1999
Nilsen Magda     1948
Nilsen Olav   1974  
Nilsen Kristian   1947  
Norendal, Silje   2014  
Næss Tore     1999
Nørsterud Torstein     1995
Olsen Arnulv     1977
Olsen Morten   1947  
Olsen Thor   2006  
Olsen Vidar   1986  
Omholt Karl x    
Pedersen Kåre   2017 1996
Popperud Erling 1952 1948  
Qvenild Rolf   2000 1995
Raknes Else Marie     1995
Ringstad Stein   1992 1987
Rustand Hans   1947  
Ruud Asbjørn x 1947  
Ruud Birger 1948 1947  
Rud Geir Morten     2006
Ruud Sigmund 1939    
Rydland Hildborg     1969
Røed Dagfinn   2010 2004
Sandengen Arnfinn 1968 1954 1948
Sandengen Henry   1974 1969
Sannes Halvor   1947  
Saude Trygve     1987
Schwanborg Einar   1950  
Schwanborg Hjalmar   1947  
Scott Kjell     1969
Sedlacek Lubmir     1976
Semmen Per Kristian   2010  
Simenstad Terje     1972
Sivertzen Morten   2010 2007
Sivertzen Stian   2009 2007
Skjelde Lars     1999
Skalstad Hans   1987 1969
Skarrud Nils   1947  
Skramstad H.Lunn     2006
Skramstad Knut H.   2006 1984
Skramstad Trond   1986  
Sommerstad Roar     1972
Spiten Ronny   2016 1999
Steen Birger     1991
Stenbek Alf   1947  
Stenbek Hilmar   1947  
Stenbek Oddvar     1969
Stenbek Thorstein   1947  
Steingrimsen Johnny     1983
Stensby Jan Erik     2010
Steensstrup Fiona     1997
Stordahl Sverre 1951 1947  
Stordahlen Per     1955
Storfossen Jens   1974  
Støen Peder 1946    
Sundhaugen Trond     1989
Såtvedthagen Hans     1988
Tande Daniel Andre   2016  
Thorrud Simon     1948
Teien Aage     1976
Teigen Magne     1974
Thoen Gudmund   2017 1999
Tollefsen Roy   2010  
Tunold Hansen Torleif     1947
Ulland Arne   1974  
Ulland Halvard 1973 1959  
Ulland Harald     1988
Ulland Olaf     1948
Ulleberg Hermann   1947  
Ustad Roger     1999
Vanberg Marcel   1989 1988
Venås Magnus   1947  
Wadd Edwin   1947  
Wadd Egil     1970
Wahlø Bent     1999
Wahlø Johan Kristian     1969
Wallen Willy     1969
Wallin Jan Åge   2010 2006
Wallin Øystein     2006
Ødegård Olaf   1947  
Ørnes Brit     1993
Aadahl Einar     1989
Aasmundsen Arne Christian   1997 1987
Aanensen Stein     1993
Aannestad Stian     2007
Aaserud Alf     1982
       


              

 

                                 

  M√łteromsbooking

Aktivitetskalender

<<Juni 2017 >>
MTOTFLS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Kommende aktiviteterKIF har 371 grasrotgivere !

Klikk nedenfor for å reg. deg .